Anlegg

Borgveien 315 PE vannledning:
200 m med 315 mm PE vannledning for Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk sa i vei med 3 stk kummer, annborringer, opparbeidelse av vei, grøfter etc.

Råvannsledning Børter 400 mm PE ledning:
1,6 km med grøft + lagt inn i vannkilden for Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk sa, 2 store kummer, anborringer, opparbeidelse av dyrket mark etc.

Østmarkskollen byggefelt:
Opparbeidelse av VA, vei, gangvei, opparbeidelse av hustomter for Knut Bjerke as.
 

Dette er noen av jobbene vi har drevet med.

Adresse

Svein Haug & Sønner AS
Fugliveien 2
1912 Enebakk

Kontakt oss

Tlf: 48 14 40 90
Mob: 64 92 61 88
E-post: post@sveinhaugogsonner.no

 
Back to top